Επίσκεψη των Διευθυντών Εκπαίδευσης στο νέο Διοικητήριο Καρδίτσας