Επίσκεψη του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλίας στον Δήμαρχο Καρδίτσας-Συζήτησαν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος