ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΟΛΛΑΝΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ζώνες ελεγχόμενης πλημμύρας και μετακίνηση οικισμών