Φάρμακα: Στοιχίζει ακριβά η μείωση του χρόνου προστασίας πατέντας