Γνωριμία με την Ελληνογερμανική Συνέλευση -Σε διαδικτυακή συνάντηση ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας