Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δ. Καρδίτσας: Φτιάχνοντας τη δική μου μυστική συνταγή