Πολύπλευρη συνεργασία της Περιφέρειας με την ΕΒΕΤΑΜ-Με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας συναντήθηκε ο περιφερειάρχης