Σε εφαρμογή από χθες ο «κόφτης» των 3 ευρώ στη συμμετοχή των ασφαλισμένων στα γενόσημα φάρμακα