Α. Γεωργιάδης: Από 300 έως 2.000 ευρώ για απογευματινό χειρουργείο στο ΕΣΥ