Εκπαιδευτική επίσκεψη της Α΄ Δημοτικού στην Πινακοθήκη Καρδίτσας