Τα βήματα για τις αποζημιώσεις της Κρατικής Αρωγής