Συγκέντρωση με τρακτερ στην κεντρική παλατεία της Καρδίτσας