Μητσοτάκης σε περιφερειάρχες: Αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων