Θάνος Σκάρλος: Οι στιγμές για την Θεσσαλία μας είναι κρίσιμες…