Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος