Περιφερειακά Ιατρεία εξοπλίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας