Απεργιακή συγκέντρωση Οικοδόμων και Μισθωτών Τεχνικών στον ΕΦΚΑ Καρδίτσας