Εκοψε την πίτα της η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας