Εκσυγχρονίζεται το σύστημα άρδευσης για τους αγρότες του Δήμου Καρδίτσας-Ξεκίνησε από τη δημοτική αρχή η διαδικασία δημοπρασίας για έξυπνα συστήματα τηλεδιαχείρισης, τηλεμέτρησης και εξορθολογισμού της κατανάλωσης στην άρδευση – Στα 2,2 εκ. ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου