Οι Απόστρατοι Αξιωματικοί Στρατού της Καρδίτσας έκοψαν την πίτα τους