Το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ-Ποιοι είναι σίγουροι, ποια θα είναι τα νέα πρόσωπα