Νέα Αριστερά: Άμεση και ουσιαστική στήριξη του κόσμου της πρωτογενούς παραγωγής