Ανοιχτό Εργαστήριο Συντήρησης Πολυχώρου Καρδιτσομαγούλας: μια σύμπραξη με εξαιρετικά και πολλαπλά οφέλη για τον νεότερο πολιτισμό του Νομού Καρδίτσας