Συνεχίζουν και εντείνουν τον αγώνα τους οι αγρότες της Καρδίτσας