Ένταση, «κλεφτοπόλεμος» και «ανακαταλήψεις του Ε-65