Νέες ταινίες στον Δημοτικό Κινηματογράφο της Καρδίτσας