ΕΒΕ Καρδίτσας: Εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού του αγροδιατροφικού τομέα για το 2024