Η περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας, να κατασκευάσει γρήγορα, νέα ασφαλή γέφυρα Αργύρη-Βατσουνιάς Καρδίτσας