Επίσκεψη μελών του ομίλου “Καραγκούνα” στον Αντιπεριφερειάρχη Κ. Τέλιο