Με επιτυχία η ημερίδα στο Μουζάκι με θέμα «Αυτοδιοίκηση και πολίτες»