Συνάντηση εργασίας της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας για το “ΕΣΠΑ-Πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027”