Στη γέφυρα του Σοφαδίτη και στη Λίμνη Σμοκόβου ο Αγιασμός των υδάτων για το Δήμο Σοφάδων