Συνάντηση Δ. Κουρέτα και Κ. Μπουραζάνα – Ισχυρή συνεργασία Περιφέρειας Θεσσαλίας-ΕΚΕΤΕ