Μετατίθεται για την Παρασκευή 05/01 η λαϊκή αγορά στο Μουζάκι