Απορριπτέα μια από τις δυο προσφορές εκτέλεσης του έργου ανάπλασης Παυσιλύπου και πλατείας Πλαστήρα-Από την Επιτροπή διαγωνισμού