Περιφέρεια Θεσσαλίας: 2.850.000 ευρώ για αντιπλημμυρικά σε Παλαμά, αναχώματα ποταμών και μίσθωση μηχανημάτων