Με γρήγορους ρυθμούς η κατασκευή της νέας Κοινωνικής Δομής του Δήμου Καρδίτσας