Εξασφαλίστηκαν 12,7 εκατ. ευρώ για άμεση δημοπράτηση του υπολοίπου 50% του νέου «Διοικητηρίου» Καρδίτσας!-Γρήγορη ολοκλήρωση του έργου ο στόχος του νέου Περιφερειάρχη Δ. Κουρέτα