Ο Κωτσός ζήτησε τη δημιουργία αποκεντρωμένων Πρωτοδικείων σε Μουζάκι – Σοφάδες