“Πρωτοβουλία”: Σεμινάριο για τους αιρετούς της νέας Περιφερειακής Αρχής