Στην 1η διακρατική συνάντηση του προγράμματος “Act eco-locally to change into eco-globally”AECE το 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας