Τα ζητήματα της Καρδίτσας στο επίκεντρο της συνάντησης του Βρέκου Φώτη με τη Γραμματέα ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα