Περιφέρεια Θεσσαλίας: Ηλεκτρονική παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και πίνακες ενημέρωσης του κοινού σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα