Με χρέωση η χρήση του σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Καρδίτσας