Το χρονοδιάγραμμα για δωρεάν αντικατάσταση ζώων και ανακατασκευή σταθμών και για τις παρακάρλιες περιοχές, ανακοίνωσε ο Λευτερης Αυγενάκης – 26 εκατ. € προκαταβολές σε όσους δεν είχαν λάβει