Με μεγάλη επιτυχία η ετήσια γενική συνέλευση της Αμφικτιονίας των Θεσσαλών Καραγκούνηδων στον Παλαμά Καρδίτσας