Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας της νέας Περιφερειακής Αρχής από τον Στρατηγό ε.α. Ηλ. Λεοντάρη-Δ. Κουρέτας: Η πολιτική προστασία είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα