Δράσεις Δήμου Μουζακίου και ΑΜΚΕ «ΙΤΑΜΟΣ» για την «Πράσινη Μετάβαση»-Στο πλαίσιο υλοποίησης προωθητικού έργου με χρηματοδότηση από την Ε.Ε.