Συνέλευση της Αμφικτιονίας Καραγκούνηδων στον Παλαμά