Επίσκεψη των μαθητών του 10ου Δημ. Σχολείου Καρδίτσας στο «Σπίτι της Αγάπης»-Ζω καλύτερα – «Σε μια ρώγα από σταφύλι…»